PIM Financiering

Hulp bij financieringsvraagstukken

PIM is een initiatief van de provincie Noord-Holland om ondernemers te helpen met financieringsvraagstukken. Het programma wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit KplusV, ACE en Innovate Today.

Ondersteuning
PIM biedt zowel één-op-één-ondersteuning als groepsgewijze ondersteuning. Bij eerstgenoemde kijken ze gericht waar de ondernemer tegenaan loopt bij de zoektocht naar financiering. Ze kijken kritisch naar de plannen van de ondernemer en bepalen waar aanscherping nodig is. Samen wordt dan een route uitgestippeld om de ondernemer aan kapitaal te helpen. PIM brengt daarvoor de juiste kennis en expertise vanuit hun consortium in. Bij de groepsgewijze ondersteuning maken ze ondernemers wegwijs in thema’s die fundamenteel zijn voor ondernemerschap.

Financiering faciliteren

Ondernemerschap en innovatie zijn cruciaal voor economische groei en de creatie van banen. Bij PIM geloven ze dat zij hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Bijvoorbeeld door in drie jaar tijd ten minste 350 ondernemers te ondersteunen en ruim 100 financieringen te faciliteren voor een minimale totale waarde van 30 miljoen euro.

Startups en innovatieve MKB-ondernemingen

PIM is er voor startups en innovatieve MKB-ondernemingen vanuit alle sectoren. Daarmee bedienen ze een breed spectrum aan bedrijven. PIM is tevens het loket van de provincie Noord-Holland als het gaat om ondernemerschap en financiering. Zo zullen ondernemers die onvoldoende geholpen kunnen worden, altijd worden doorverwezen naar andere initiatieven om ze toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Circulaire bedrijven

Hoewel PIM bedrijven vanuit alle sectoren helpt, is er een speciale focus op bedrijven die zich bezighouden met circulaire economie, duurzame mobiliteit of energietransitie. Minsten vijftig procent van de bedrijven die ze ondersteunen, moet passen binnen een van deze thema’s.

Gereduceerd tarief

Een ander duurzaam aspect aan PIM is dat ze ondernemingen, met dank aan de provincie Noord-Holland, tegen een sterk gereduceerd tarief van dienst kunnen zijn. Daarnaast vragen ze geen ‘success fee’ op het moment dat financiering wordt aangetrokken. Dit betekent dat ondernemingen hun kapitaal ook daadwerkelijk kunnen aanwenden om hun bedrijf duurzaam te laten groeien. Zo kunnen ze langdurige maatschappelijke impact creëren. PIM is trots om hieraan bij te kunnen dragen.